دریافت لوح تقدیر حضور در نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهــوری اسلامی ایران IRAN EXPO 2019

دریافت لوح تقدیر طرح منتخب پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل استان تهران

دریافت لوح تقدیر حضور در نمایشگاه ایپاس 2019

دریافت لوح تقدیر حضور در نوزدهمین نمایشگاه های دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار 1397

دریافت استاندارد از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک