از آن جا که تیم طراحی محصولات متانیک با صنایع مختلف نظامی صنعتی و پزشکی و مخابراتی  در ارتباط است و تلاش کرده منابع تغذیه متناسب با نیاز این حوزه ها را طراحی و تولید نماید لذا شبکه گسترده ای از دانش طراحی و ساخت منابع تغذیه پیشرفته در آن شکل گرفته است که به طراحان آن اجازه میدهد از مزایای موجود در حوزه های مختلف تکنولوژیکی در عموم طراحی های انجام شده بهره گیرند.

به همین سبب محصولاتی که به صورت سفارشی ساز و یا حتی در قالب تولیدات روزمره شرکت به وجود آمده است گزیده ای از بهترین شیوه های طراحی را در خود داشته باشد که در نهایت موجب طراحی دقیق و تولیدی با کیفیت در عرصه خلق محصولات ملی باشد.