شرکت دانش بنیان مدارسازان ایرانیان خود را در صف اول نوآوری و توسعه تولید منابع تغذیه میداند و به همین سبب حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی را به عنوان فرصتی بسیار گرانبها تلقی نموده و برای بودن در کنار شما مشتریان وکاربران عزیز و معرفی محصولات و خدمات خود به شما عزیزان همواره پیشگام بوده ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد.

نمایشگاه ایپاس :


نمایشگاه فن بازار 1397 : 

نمایشگاه  ایران اکسپو: